O 6e kamer
sociale zekerheid werknemers: art. 580 en 583 Ger.W.

Elke derde dinsdag van de maand en de derde donderdag van de oneven maanden.

Om te verschijnen op DINSDAG/DONDERDAG *** aanstaande om 14:30 uur in de namiddag, voor de O ZESDE KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling OUDENAARDE, zetelende in de gewone gehoorzaal, eerste verdieping, te 9700 Oudenaarde, Bekstraat 14.

 

Tel. griffie: 055/23.11.20