O 7e kamer
collectieve schuldenregeling: art. 578,14 Ger.W.

Niet de vijfde woensdag van de maand.

Om te verschijnen op WOENSDAG *** aanstaande om 9:30 uur in de voormiddag, voor de O ZEVENDE KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling OUDENAARDE, zetelende in de gewone gehoorzaal, eerste verdieping, te 9700 Oudenaarde, Bekstraat 14.

 

Tel. griffie: 055/23.11.20