O 8e kamer
invorderingen met betrekking tot prestaties die geen aannemingen in de bouw betreffen en geen ereloon architecten) (contractenrecht, met uitzondering van aanneming in de bouw, en met uitzondering van betwistingen aangaande prestaties architecten en bouwkundige ingenieurs) (buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 10:00 uur in de voormiddag, voor de O ACHTSTE KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, afdeling OUDENAARDE, zetelende in de gewone gehoorzaal, Gerechtshof, te 9700 Oudenaarde, Bourgondiëstraat.