Oostende: tweede kanton

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 9:30 uur in de voormiddag, voor de VREDERECHTER van OOSTENDE II, zitting houdende in de gewone gehoorzaal,Vredegerecht, te 8400 Oostende, Canadaplein .

Tel. griffie: 059/55.36.20