R 5e kamer
zelfstandigen, minder-validen, zorgfonds, Vlaams Agentschap: art. 581, 582 en 583 Ger.W.

OPGELET: BRIEFWISSELING EN ROLZETTING VAN DAGVAARDINGEN KAN ENKEL IN DE GEBOUWEN TE 8500 KORTRIJK, BEHEERSTRAAT 41

 

Elke eerste vrijdag van de maand.

 

Om te verschijnen op VRIJDAG*** aanstaande om 14:30 uur in de namiddag, voor de VIJFDE R KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling ROESELARE, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8800 Roeselare, Rondekomstraat 22.

Tel. griffie: 051/26.92.25