Oost-Vlaanderen - D 11e kamer (hoger beroep tegen vonnissen gewezen door de vrederechter, die niet onder de bevoegdheid van de familie- en jeugdrechtbank vallen) (inleidingskamer voor hogere beroepen inzake burgerlijke vonnissen van de politierechtbank)

Uw gegevens:

Bent u particulier of professioneel (bedrijf/gerechtsdeurwaarder/advocaat/…)

Particulier Professioneel Sluiten