Oost-Vlaanderen - 2e burgerlijke kamer (de professionele aansprakelijkheid en de betwistingen over de erelonen van vrije beroepen, met uitzondering van architecten en ingenieurs) (contractenrecht) (aansprakelijkheid van banken en financiële instellingen) (geschillen in verband met de koop, de verkoop en de herstelling van voertuigen) (brouwerijovereenkomsten) (de hogere beroepen tegen de vonnissen van de vrederechters in de materies die tot de bevoegdheid van de tweede kamer behoren, met uitzondering van geschillen inzake huur van onroerend goed)

Uw gegevens:

Bent u particulier of professioneel (bedrijf/gerechtsdeurwaarder/advocaat/…)

Particulier Professioneel Sluiten