Oost-Vlaanderen - 3e burgerlijke kamer (vorderingen tot erkenning en uitvoerbaarverklaring van buitenlandse gerechtelijke beslissingen en buitenlandse authentieke akten inzake handels- en burgerlijke zaken - niet familiezaken) (verhaal tegen de weigering van een overheid om de geldigheid van een buitenlandse authentieke akte te erkennen in burgerlijke en handelszaken - niet familiezaken) (vorderingen betreffende de wetgeving op de VZW's, de internationale VZW's en de stichtingen) (vorderingen inzake de Europese Verordening nr. 1896/2006 inzake het betalingsbevel en de Europese Verordening nr. 861/2007 inzake geringe vorderingen) (rogatoire opdrachten uitgaande van het Openbaar Ministerie)

Uw gegevens:

Bent u particulier of professioneel (bedrijf/gerechtsdeurwaarder/advocaat/…)

Particulier Professioneel Sluiten