Oost-Vlaanderen - 19e kamer (vorderingen inzake de erfopvolging, schenkingen onder de levenden en testamenten: art. 815BW; art. 858bis BW; betwisting testament; art. 803bis BW) (vorderingen op grond van de wet tot erfregeling van kleine nalatenschappen en inzake landbouwbedrijven; vordering inbezitstelling door onregelmatige erfopvolgers (vordering tot inbezitstelling nalatenschap: art. 1008 en 1014 BW; aanvraag verlenging termijn: art. 798 BW; omzetting vruchtgebruik: art. 745 sexies BW)

Uw gegevens:

Bent u particulier of professioneel (bedrijf/gerechtsdeurwaarder/advocaat/…)

Particulier Professioneel Sluiten