Oost-Vlaanderen - O 4e kamer (hoger beroep in familiezaken tegen vonnissen/beschikkingen van vrederechters) (vorderingen tot vereffening en verdeling van huwelijksvermogensstelsels en uitonverdeeldheidtreding betreffende onverdeeldheden van wettelijk of feitelijk samenwonenden) (vorderingen inzake erfopvolging, schenkingen onder de levenden en testamenten)

Uw gegevens:

Bent u particulier of professioneel (bedrijf/gerechtsdeurwaarder/advocaat/…)

Particulier Professioneel Sluiten