S 1e kamer
arbeidsovereenkomsten arbeiders: art. 578 en 583 Ger.W.

Elke derde maandag van de maand.

Om te verschijnen op MAANDAG *** aanstaande om 14:30 uur in de namiddag, voor de S EERSTE KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling SINT-NIKLAAS, zetelende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 9100 Sint-Niklaas, Kazernestraat 14.

 

Tel. griffie: 03/760.94.01