S 2e kamer
arbeidsovereenkomsten bedienden: art. 578 en 583 Ger.W.

Elke eerste maandag van de maand.

Om te verschijnen op MAANDAG *** aanstaande om 14:30 uur in de namiddag, voor de S TWEEDE KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling SINT-NIKLAAS, zetelende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 9100 Sint-Niklaas, Kazernestraat 14.

  

Tel. griffie: 03/760.94.01