S 4e kamer
bijdragen werknemers en sociale zekerheid: art. 580 en 583 Ger.W.

Elke eerste woensdag van de maand.

Opgelet:  enkel voor geschillen bedoeld in artikel 580,1° Ger.W.

Om te verschijnen op WOENSDAG *** aanstaande om 14:30 uur in de namiddag, voor de S VIERDE KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling SINT-NIKLAAS, zetelende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 9100 Sint-Niklaas, Kazernestraat 14.

 

Tel. griffie: 03/760.94.01