S 6e kamer
sociale zekerheid werknemers: art. 580 en 583 Ger.W.

Elke tweede woensdag van de maand.

Om te verschijnen op WOENSDAG *** aanstaande om 14:30 uur in de namiddag, voor de S ZESDE KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling DENDERMONDE, zetelende in de gewone gehoorzaal, te 9200 Dendermonde, Noordlaan 31.

 

Tel. griffie: 052/25.96.30