S 7e kamer
collectieve schuldenregeling: art. 578,14 Ger.W.

Niet op de vijfde woensdag van de maand van de maand.

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 9:30 uur in de voormiddag, voor de S ZEVENDE KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling SINT-NIKLAAS, zetelende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 9100 Sint-Niklaas, Kazernestraat 14.

 

Tel. griffie: 03/760.94.01