0% btw over pro-Deoprestaties verlengd tot 1 september 2017

woensdag, maart 29, 2017 - 10:15

De pro deo-diensten die door gerechtsdeurwaarders worden verstrekt in het kader van de rechtsbijstand zijn momenteel onderworpen aan het nultarief.

Ingevolge het door het Hof van Justitie van de Europese Unie op 28.07.2016 gewezen arrest in de zaak C-543/14 (Ordre des barreaux francophones et germanophone tegen ministerraad) en ingevolge het arrest van het Grondwettelijk Hof van 23.02.2017 (arrest nr. 27/2017), moeten deze handelingen aan het normaal tarief, dat 21% bedraagt, worden onderworpen (beslissing nr. E.T.131.005 van 23.12.2016).

In afwijking van voornoemde beslissing, wordt de inwerkingtreding van deze beslissing uitgesteld tot 01.09.2017, zijnde het begin van het nieuwe gerechtelijke jaar.

Een circulaire waarin de gevolgen van de toepassing van het normaal tarief worden toegelicht zal zo spoedig als mogelijk op Fisconetplus worden gepubliceerd.

Meer info: https://financien.belgium.be/nl/Actueel/toepassing-van-het-normale-btw-tarief-van-21-op-de-diensten-verricht-door-advocaten-het