1 jaar CROS: een succes

maandag, juli 3, 2017 - 17:30

Sinds juli 2016 is er een nieuwe invorderingsprocedure voor onbetwiste geldschulden in B2B-zaken. Hierdoor kunnen ondernemers buiten de rechtbank om onbetwiste onbetaalde facturen terugvorderen. De procedure is snel, eenvoudig, kostenbesparend en moet zorgen voor een grote werklastvermindering van de rechtbanken van koophandel. Bovendien kan de gerechtsdeurwaarder zijn rol als onafhankelijk bemiddelaar tussen schuldeiser en schuldenaar ten volle benutten omdat hij reeds in het begin van de procedure ingeschakeld wordt. Ongeveer de helft van de dossiers wordt geregeld zonder dat er een proces-verbaal van niet-betwisting moet worden opgesteld.

De eerste resultaten bevestigen deze doelstellingen. Tussen 2 juli 2016 en 31 mei 2017 werden 20.690 dossiers opgestart. Tijdens de eerste fase, van 2 juli 2016 tot 15 april 2017, werden 17.159 dossiers afgehandeld. Tot en met de aanmaning tot betalen werden er 2.254 dossiers geregeld, of 13% van het totaal. Na betekening van de aanmaning tot betalen werden nog eens 4.564 dossiers geregeld, wat 27% van het totaal is. Er werden in deze periode ook 856 afbetalingsplannen of 5% van het totaal afgesloten.

Kortom, in bijna de helft van de gevallen werd binnen de maand een regeling getroffen tussen schuldeiser en schuldenaar. In de andere helft moest na 1 maand en 8 dagen een PV van niet-betwisting worden opgesteld en in 395 dossiers werd de procedure gestopt omdat er een betwisting werd geregistreerd. Justitieminister Koen Geens noemde deze eerste balans van de procedure, als antwoord op een recente parlementaire vraag van 28 juni 2017, positief.