2017-2018

25/05/2018 - 11:30 - Vergelijkend examen 2017-2018: publicatie benoemingen in BS

De koninklijke besluiten voor de benoemingen zijn op 25 mei 2018 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd (zie bijlage).

Zijn vanaf heden benoemd tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder:

Voor de Nederlandse taalrol:

18/05/2018 - 09:45 - Publicatie koninklijke benoemingsbesluiten - update

De FOD Justitie heeft SAM-TES bevestigd dat:

25/04/2018 - 13:45 - Blanco exemplaar vergelijkend examen 2017-2018

De debriefingsessies van de schriftelijke proef voor stagiair-gerechtsdeurwaarders vonden plaats in Sint-Niklaas en in Namen. Tijdens deze debriefing werden de vragen van het examen toegelicht aan de hand van hun correcte antwoorden.

04/04/2018 - 14:00 - Benoeming kandidaat-gdw: procedure afgerond

Begin maart 2018 werd de voorlopige rangschikking verstuurd naar de minister van Justitie, op 21 maart hebben de benoemingscommissies de adviezen van de Procureur des Konings ontvangen.

13/03/2018 - 17:30 - Het vergelijkend examen in cijfers

Deze derde editie slaagden 20,80% Nederlandstaligen en 28,60% Franstaligen. We merken opnieuw een hoge vrouwelijke opkomst. Onder de 85 ingeschreven stagiairs tellen we 54 vrouwen (22 FR + 30 NL), dit komt neer op bijna 60% Nederlandstalige vrouwen en 63% Franstalige vrouwen.

06/03/2018 - 16:30 - Debriefing examen stagiair-gerechtsdeurwaarders

In totaal slaagden 10 van de 48 Nederlandstalige stagiairs en 15 van de 35 Franstalige stagiairs op het schriftelijk examen. Zij behaalden daarvoor 60% of meer.

26/02/2018 - 17:15 - Resultaten mondeling examen stagiairs

De 10 Nederlanstalige stagiairs die deelnamen aan het mondelinge examen dat plaatsvond op zaterdag 17 februari 2018 zijn hiervoor allemaal geslaagd. De officiële brief met hun resultaten werd hen aangetekend verzonden op 21/02/18 (+ een kopie per mail).

22/01/2018 - 11:00 - Praktische informatie mondelinge proef - vergelijkend examen 2017-2018

De benoemingscommissies hebben op anonieme wijze de lijst met op te roepen stagiairs voor het mondeling examen opgesteld.

06/12/2017 - 16:00 - Benoeming kandidaat-gdw: oproepingsbrieven vergelijkend examen

De FOD Justitie heeft de lijst met de dossiers en de kandidaten die aanvaard werden op vrijdag 1 december 2017 aan de benoemingscommissies bezorgd.

26/10/2017 - 12:30 - Informatiefiche schriftelijk examen stagiair-gerechtsdeurwaarders

De verenigde benoemingscommissies voor gerechtsdeurwaarders delen het volgende mee aan de deelnemers van het vergelijkend examen voor de stagiair-gerechtsdeurwaarders:

19/10/2017 - 14:15 - Aantal kandidaat-gerechtsdeurwaarders en oproep tot vergelijkend examen gepubliceerd

Het koninklijk besluit tot bepaling van het aantal kandidaat-gerechtsdeurwaarders voor het jaar 2018 en de oproep tot het vergelijkend examen voor de rangschikking van kandidaat-gerechtsdeurwaarders voor het jaar 2018 werden op vrijdag 20/10/2017 in het Belgisch Staats

07/09/2017 - 10:30 - Examenschema vergelijkend examen gekend

De benoemingscommissies hebben volgende planning vastgelegd voor het vergelijkend examen 2017-2018: