2018-2019

19/07/2019 - 11:30 - Vergelijkend examen 2019: publicatie benoemingen in B.S.

De koninklijke besluiten voor de benoemingen zijn op 19 juli 2019 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd (zie bijlage).

Zijn vanaf heden benoemd tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder:

Voor de Nederlandse taalrol:

11/07/2019 - 15:45 - Vergelijkend examen stagiairs - einde van de procedure

Op 24 juni 2019 heeft de benoemingscommissie het definitieve klassement met de 17 laureaten (8 FR en 9 NL) naar de Minister van Justitie gestuurd. Dit is het zelfde klassement als het voorlopige klassement.

19/04/2019 - 10:30 - Vergelijkend examen 2019 - Praktische informatie mondelinge proef

De benoemingscommissies hebben op anonieme wijze de lijst met op te roepen stagiairs voor het mondeling examen opgesteld.

11/04/2019 - 10:15 - Resultaten schriftelijk examen stagiairs

De resultaten van het schriftelijk examen voor de stagiairs, dat plaatsvond op 16 maart 2019, worden onder alle voorbehoud, op maandag 15 april 2019 verstuurd per een aangetekende brief en via e-mail.

Wie geslaagd is, krijgt vervolgens een uitnodiging voor de mondelinge proeven.

25/03/2019 - 15:30 - Goed verloop examen & planning mondelinge proef

Op zaterdag 16 maart 2019 vond het vergelijkend examen voor stagiair-gerechtsdeurwaarders en de schriftelijke evaluatie voor kandidaat-gerechtsdeurwaarders plaats in de Odisee-hogeschool in Brussel. Alles verliep prima.

01/03/2019 - 11:00 - Vergelijkend examen stagiairs: oproepingsbrieven

De FOD Justitie heeft de lijst met de dossiers en de kandidaten die aanvaard werden op maandag 25 februari 2019 aan de benoemingscommissies bezorgd.

14/01/2019 - 15:45 - Vergelijkend examen 2018-2019: start van de procedure

Vandaag, 14 januari 2019, verschenen drie teksten over de procedure voor het vergelijkend examen voor stagiairs voor het jaar 2019 in het Belgisch Staatsblad. Het gaat over:  
 

21/12/2018 - 16:30 - Vergelijkend examen 2018-2019: informatiefiche

Tijdens een informele ontmoeting tussen de NVKSG en de Nederlandstalige en Franstalige benoemingscommissies voor gerechtsdeurwaarders werd overeengekomen om een open en nauwe samenwerking tussen beide instellingen te bevorderen.

03/12/2018 - 12:00 - Vergelijkend examen 2018-2019: examenschema gekend

De benoemingscommissies hebben volgende planning vastgelegd voor het vergelijkend 2019:

29/10/2018 - 17:00 - Vergelijkend examen 2018-2019: datum schriftelijk examen vastgelegd op 16 maart 2019

De benoemingscommissies hebben de datum van het schriftelijke examen vastgelegd voor het vergelijkend examen 2018-2019 op zaterdag 16 maart 2019. Het examen zal dus NIET plaatsvinden op 9 februari 2019.

14/09/2018 - 11:15 - Vergelijkend examen stagiairs 2018-2019: Datum schriftelijk examen (onder voorbehoud)

De benoemingscommissies hebben de voorlopige datum van het schriftelijke examen vastgelegd voor het vergelijkend examen 2018-2019:
Zaterdag 9 februari 2019: schriftelijk examen in de Hogeschool Odisee (Stormstraat 2, 1000 Brussel).