2020

02/01/2020 - 14:45 - Vergelijkend examen 2020

Het koninklijk besluit tot bepaling van het aantal kandidaat-gerechtsdeurwaarders voor het jaar 2020 en de oproep tot het vergelijkend examen voor de rangschikking van kandidaat-gerechtsdeurwaarders voor het jaar 2020 werden op donderdag 2/01/2020 (zie hieronder) in het Belgisch Staatsblad gepubl