augustus 2017

31/08/2018 - 11:00 - Proficiat aan de nieuw benoemde titularissen gerechtsdeurwaarders (update)

De beroepsgroep van gerechtsdeurwaarders werd versterkt door 23 nieuwe gerechtsdeurwaarders op 3 augustus 2018 (Koninklijk Besluit van 22 juli), 10 augustus 2018 (KB van 30 juli) en 31 augustus (KB van 17 augustus. Zie bijlage. 

31/05/2018 - 16:30 - Afronding procedure voor de vacante plaatsen in Vlaanderen en Brussel

In nauwe samenwerking met SAM-TES heeft de Nederlandstalige benoemingscommissie de lijst met gerangschikte kandidaten per vacante plaats, alsook de gemotiveerde PV’s, overgemaakt aan de Minister van Justitie.

27/02/2018 - 16:30 - Beraadslaging benoeming kandidaat-gerechtsdeurwaarders

De hoorzittingen voor de Nederlandstalige benoemingscommissie vonden plaats op zaterdag 6, 13, 20 en 27 januari en 2 februari 2018. De hoorzittingen voor de Franstalige benoemingscommissie vonden plaats op 6, 13 en 20 januari 2018.

18/12/2017 - 14:45 - Examen stagiairs en schriftelijke evaluatie kandidaat-gerechtsdeurwaarders vlot verlopen

Op zaterdag 16 december 2017 vond het vergelijkend examen voor stagiair-gerechtsdeurwaarders en de schriftelijke evaluatie voor kandidaat-gerechtsdeurwaarders plaats in de Odisee-hogeschool in Brussel.

24/11/2017 - 12:30 - Benoeming titularis: FOD justitie heeft de dossiers overgemaakt aan benoemingscommissies

De lijst van de dossiers en de kandidaten die aanvaard werden door de FOD Justitie werd op 21 november 2017 aan de benoemingscommissies overgemaakt.

26/10/2017 - 17:45 - Informatiefiche schriftelijke evaluatie kandidaat-gerechtsdeurwaarders

De verenigde benoemingscommissies voor gerechtsdeurwaarders delen de volgende inlichtingen mee:

06/10/2017 - 14:00 - Benoeming titularis gdw: 383 kandidaturen ingediend

Er werden 383 (176 FR + 207 NL) ontvankelijke kandidaturen ingediend bij de minister van Justitie. In totaal hebben 149 kandidaat-gerechtsdeurwaarders hun kandidatuur ingediend (waarvan 99 Nederlandstaligen & 50 Franstaligen). 

07/09/2017 - 11:45 - Data schriftelijke evaluatie en hoorzittingen voor kandidaat-gdw's gekend

De benoemingscommissies hebben de volgende planning vastgelegd :

01/08/2017 - 10:00 - 25 vacante plaatsen voor titularis gerechtsdeurwaarders gepubliceerd

Er werden 25 vacante plaatsen voor titularis-gerechtsdeurwaarders gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 1 augustus 2017 (zie bijlage):

Vlaanderen (10):