Benoeming kandidaat-gdw: oproepingsbrieven vergelijkend examen

woensdag, december 6, 2017 - 16:00

De FOD Justitie heeft de lijst met de dossiers en de kandidaten die aanvaard werden op vrijdag 1 december 2017 aan de benoemingscommissies bezorgd. Er zijn in totaal 85 stagairs geldig ingeschreven (50 nederlandstaligen en 35 franstaligen). De oproepingsbrieven voor het vergelijkend examen, dat plaatsvindt op 16 december 2017, werden op 6 december verstuurd (aangetekend en per gewone post).

U kan de informatiefiche van het schriftelijk examen consulteren op onze site: www.gerechtsdeurwaarders.be/sam-tes/informatiefiche-schriftelijk-examen-stagiair-gerechtsdeurwaarders