Benoeming kandidaat-gdw: procedure afgerond

woensdag, april 4, 2018 - 14:00

Begin maart 2018 werd de voorlopige rangschikking verstuurd naar de minister van Justitie, op 21 maart hebben de benoemingscommissies de adviezen van de Procureur des Konings ontvangen. De definitieve rangschikking die op basis hiervan werd opgesteld, is op 4 april 2017 naar de minister verstuurd. Gelieve te noteren dat er geen wijzigingen meer werden aangebracht aan de definieve rangschikking ten opzichte van de voorlopige rangschikking.

Het is nu aan de Minister van Justitie om over te gaan tot de publicatie van de koninklijke benoemingsbesluiten, waarschijnlijk in de loop van mei (ten laatste in juni).

Meer informatie volgt.