Benoeming titularis GDW - noteer deze data

dinsdag, oktober 18, 2016 - 11:45

Op 18 oktober 2016 hebben de benoemingscommissies de benoemingsdossiers van de kandidaten die hun kandidatuur indienden, nog niet ontvangen van de FOD Justitie.

De benoemingscommissies, die bevoegd zijn om een rangschikking op te maken van de meest geschikte kandidaten voor elke vacante post, willen echter anticiperen op de ontvangst van deze dossiers en hebben daarom al de volgende data (onder voorbehoud) vastgelegd:

  • zaterdag 17 december 2016: schriftelijke test;
  • zaterdag 07, 14, 21 en 28 januari 2017: hoorzittingen.

 De schriftelijke test:

  • zal peilen naar de kennis van zowel de juridische procedure als het praktische aspect van het beroep van gerechtsdeurwaarder (met inbegrip van de organisatorische en financiële kanten van een studie);
  • zal bestaan uit 20 à 25 multiple-choice vragen (4 mogelijke antwoorden, met 1 goed antwoord)
  • wordt afgenomen in l’Université Saint-Louis (auditorium 5), Kruidtuinlaan 43 in 1000 Brussel;
  • vindt plaats op 17 december 2016 en begint om stipt 10u30. Aanwezigheid verplicht vanaf 30 minuten voor het begin van de test.

Op de dag van de test zijn wetboeken en wetteksten niet toegestaan. Kladpapier wordt ter plaatse uitgedeeld.

Elke benoemingscommissie beslist ten slotte of alle kandidaten moeten gehoord worden op basis van de dossiers en de testresultaten.
Indien de commissie beslist om slechts een deel van de kandidaten te horen, zal zij een gemotiveerde lijst opmaken en haar gemotiveerde beslissing meedelen aan elke kandidaat.
Deze beslissing zal worden genomen tegen het einde van december 2016 (onder elk voorbehoud), samen met de eventuele oproep tot hoorzitting.
Herinnering: elke kandidaat die niet uitgenodigd wordt voor een hoorzitting, kan hier zelf om vragen, door zijn aanvraag per aangetekend schrijven op te sturen, binnen de 15 dagen na dat de beslissing aan haar/hem werd meegedeeld (art.515, §4, 1elid).

  • De hoorzittingen vinden, onder elk voorbehoud, plaats op zaterdag in januari, in de zalen van Illa BXL, Klein Eilandstraat 9, 1170 Anderlecht (Brussel).

De benoemingscommissies zullen na deze eerste editie een algemene evaluatie opmaken van de schriftelijke test.

Meer info: http://www.gerechtsdeurwaarders.be/sam-tes/vacante-plaatsen-juni-2016