Benoeming titularis GDW (vacante plaatsen juni 2016) - procedure afgerond

dinsdag, mei 2, 2017 - 16:00

In nauwe samenwerking met SAM-TES heeft de Nederlandstalige benoemingscommissie op dinsdag 2 mei 2017 de lijst met gerangschikte kandidaten per vacante plaats, alsook de gemotiveerde PV’s, overgemaakt aan de Minister van Justitie.

De 57 kandidaat-gerechtsdeurwaarders die in de maand januari 2017 werden gehoord, zijn hierover op 2 mei 2017 bij mail, geïnformeerd.

De gunstig gerangschikte kandidaten hebben op 2 mei 2017 rond 15u per mail ontvangen waarin de Nederlandstalige benoemingscommissie, hun informeert over hun rangschikking voor de vacante plaatsen waarvoor ze gepostuleerd hebben. Deze rangschikking werd daarnaast ook per aangetekend schrijven opgestuurd.

Momenteel is de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad van de respectievelijke benoemingsbesluiten nog niet gekend. Pas na de publicatie in het Belgisch Staatsblad van de 10 benoemingsbesluiten, kunnen de niet- benoemde kandidaten een schriftelijk verzoek indienen bij de respectievelijke benoemingscommissies teneinde een kopie te krijgen van het deel van het PV dat hun eigen kandidatuur betreft en van het deel dat de benoemde kandidaat betreft (conform art. 515, § 5, al. 3 Ger.W.).

Andere bijkomende informatie zal op generlei wijze (noch per mail, noch per telefoon) verstrekt worden door SAM-TES.

Meer informatie i.v.m. de publicatie in het BS volgt.