Samenstelling

De leden van de 2 benoemingscommissies zijn benoemd voor een periode van 4 jaar per ministerieel besluit van 7 september 2018, dat in werking treedt op de dag van haar publicatie (21 september 2018). Gedurende de eerste twee jaren neemt de voorzitter van de Nederlandstalige benoemingscommissie, Bernard Tilleman, ook het voorzitterschap waar van de verenigde benoemingscommissies. Zijn Franstalige collega Patrick Gielen neemt dit voorzitterschap daarna over voor de twee volgende jaren.

Bernard Tilleman

Effectief lid, Voorzitter Nederlandstalige benoemingscommissie

Decaan van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Katholieke Universiteit Leuven

Diederik Bruloot

Plaatsvervangend lid Nederlandstalige benoemingscommissie

Docent aan de faculteit Recht en Criminologie van de Universiteit Gent

Frank Desmet

Effectief lid, Ondervoorzitter Nederlandstalige benoemingscommissie

Gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen

Francis Snoeck

Plaatsvervangend lid Nederlandstalige benoemingscommissie

Gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen

Stijn Scheldeman

Effectief lid, Secretaris Nederlandstalige benoemingscommissie

Gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Limburg

Steven Tanghe

Plaatsvervangend lid Nederlandstalige benoemingscommissie

Gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Brussel

Peter Van Landeghem

Effectief lid Nederlandstalige benoemingscommissie

Gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen

Dieter Ver Eecke

Plaatsvervangend lid Nederlandstalige benoemingscommissie

Gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen

Karen Broeckx

Effectief lid Nederlandstalige benoemingscommissie

Raadsheer in het hof van beroep te Gent

Kurt Creyf

Plaatsvervangend lid Nederlandstalige benoemingscommissie

Vrederechter van het derde kanton Brugge

Etienne Allaert

Effectief lid Nederlandstalige benoemingscommissie

Substituut-procureur des Konings bij het parket West-Vlaanderen

Leen Desticker

Plaatsvervangend lid Nederlandstalige benoemingscommissie

Advocaat en plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het tweede kanton Brugge

Patrick Gielen

Effectief lid, Voorzitter van de Franstalige benoemingscommissie

Gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Brussel

Charles Charlier

Plaatsvervangend lid Franstalige benoemingscommissie

Gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Liège

Anne Freson

Effectief lid, Ondervoorzitter Franstalige benoemingscommissie

Erekamervoorzitter in het hof van beroep te Liège

Plaatsvervangend lid Franstalige benoemingscommissie

Oproep tot kandidaten werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 21 september 2018.

Olivier Eggermont

Effectief lid, Secretaris Franstalige benoemingscommissie

Gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Hainaut

Marcel Mignon

Plaatsvervangend lid Franstalige benoemingscommissie

Gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Luxembourg

Louis-Valéry Baptiste

Effectief lid Franstalige benoemingscommissie

Gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Namur

François-Michel Huwart

Plaatsvervangend lid Franstalige benoemingscommissie

Gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Hainaut

Olivier Michiels

Effectief lid Franstalige benoemingscommissie

Raadsheer in het hof van beroep te Liège

Plaatsvervangend lid Franstalige benoemingscommissie

Oproep tot kandidaten werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 21 september 2018.

Bernard Garcez

Effectief lid Franstalige benoemingscommissie

Ereplaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Gembloux – Eghezée

Philippe Damman

Plaatsvervangend lid Franstalige benoemingscommissie

Bediende op een gerechtsdeurwaarderskantoor