Samenstelling

De leden van de 2 benoemingscommissies zijn benoemd voor een periode van 4 jaar per ministerieel besluit van 7 september 2018, dat in werking treedt op de dag van haar publicatie (21 september 2018). Gedurende de eerste twee jaren neemt de voorzitter van de Nederlandstalige benoemingscommissie, Bernard Tilleman, ook het voorzitterschap waar van de verenigde benoemingscommissies. Zijn Franstalige collega Patrick Gielen neemt dit voorzitterschap daarna over voor de twee volgende jaren.

Bernard Tilleman

Effectief lid, Voorzitter Nederlandstalige benoemingscommissie

Decaan van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Katholieke Universiteit Leuven

Diederik Bruloot

Plaatsvervangend lid Nederlandstalige benoemingscommissie

Docent aan de faculteit Recht en Criminologie van de Universiteit Gent

Frank Desmet

Effectief lid, Ondervoorzitter Nederlandstalige benoemingscommissie

Gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen

Francis Snoeck

Plaatsvervangend lid Nederlandstalige benoemingscommissie

Gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen

Stijn Scheldeman

Effectief lid, Secretaris Nederlandstalige benoemingscommissie

Gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Limburg

Eric De Belder

Plaatsvervangend lid Nederlandstalige benoemingscommissie

Gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen

Peter Van Landeghem

Effectief lid Nederlandstalige benoemingscommissie

Gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen

Dieter Ver Eecke

Plaatsvervangend lid Nederlandstalige benoemingscommissie

Gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen

Karen Broeckx

Effectief lid Nederlandstalige benoemingscommissie

Raadsheer in het hof van beroep te Gent

Kurt Creyf

Plaatsvervangend lid Nederlandstalige benoemingscommissie

Vrederechter van het derde kanton Brugge

Etienne Allaert

Effectief lid Nederlandstalige benoemingscommissie

Substituut-procureur des Konings bij het parket West-Vlaanderen

Leen Desticker

Plaatsvervangend lid Nederlandstalige benoemingscommissie

Advocaat en plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het tweede kanton Brugge

Patrick Gielen

Effectief lid, Voorzitter van de Franstalige benoemingscommissie

Gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Brussel

Charles Charlier

Plaatsvervangend lid Franstalige benoemingscommissie

Gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Liège

Anne Freson

Effectief lid, Ondervoorzitter Franstalige benoemingscommissie

Erekamervoorzitter in het hof van beroep te Liège

Philippe Culem

Plaatsvervangend lid Franstalige benoemingscommissie

Voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Henegouwen

Marcel Mignon

Effectief lid Franstalige benoemingscommissie

Gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Luxembourg

Olivier Eggermont

Plaatsvervangend lid Franstalige benoemingscommissie

Gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Hainaut

François-Michel Huwart

Effectief lid, secretaris Franstalige benoemingscommissie

Gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Hainaut

Laetitia Lapraille

Plaatsvervangend lid Franstalige benoemingscommissie

Gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Luxembourg

Olivier Michiels

Effectief lid Franstalige benoemingscommissie

Kamervoorzitter in het hof van beroep te Liège

Marie Lamensch

Plaatsvervangend lid Franstalige benoemingscommissie

Professor fiscaal recht aan de VUB en docent aan de UCL en aan de KUL

Bernard Garcez

Effectief lid Franstalige benoemingscommissie

Jurist

Vacante plaats extern plaatsvervangend lid

Publicatie oproep kandidatuurstelling in Belgisch Staatsblad van 12/03/2021