Samenstelling

Overeenkomstig artikel 512, § 4, van het gerechtelijk wetboek, wordt het voorzitterschap van de verenigde benoemingscommissies beurtelings bekleed voor een termijn van twee jaar door de respectieve voorzitters van de Nederlandstalige en Franstalige benoemingscommissie. Na twee jaar voorzitterschap door Marcel Mignon (FR), werd het voorzitterschap van de verenigde benoemingscommissies op 25 april 2016 overgedragen aan Francis Snoeck (NL).

Francis Snoeck

Effectief lid, Voorzitter Nederlandstalige benoemingscommissie

Gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen

Marcel Smeets

Plaatsvervangend lid Nederlandstalige benoemingscommissie

Gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Limburg

Bernard Tilleman

Effectief lid, Ondervoorzitter Nederlandstalige benoemingscommissie

Decaan faculteit rechtsgeleerdheid KUL

Geert Vervaeke

Plaatsvervangend lid Nederlandstalige benoemingscommissie

Hoogleraar faculteit rechtsgeleerdheid KU Leuven

Yves Eyskens

Effectief lid, Secretaris Nederlandstalige benoemingscommissie

Gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen

Johan Vandevelde

Plaatsvervangend lid Nederlandstalige beroepscommissie

Gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Brussel

Paul Bruloot

Effectief lid Nederlandstalige benoemingscommissie

Gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen

Frank Desmet

Plaatsvervangend lid Nederlandstalige beroepscommissie

Gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen

Jan Poels

Effectief lid Nederlandstalige benoemingscommissie

Verbindingsmagistraat bij DGRO Justitie

Dirk Van Der Kelen

Plaatsvervangend lid Nederlandstalige beroepscommissie

Voorzitter rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen

Fons Borginon

Effectief lid Nederlandstalige benoemingscommissie

Advocaat aan de balie van Antwerpen

Etienne Allaert

Plaatsvervangend lid Nederlandstalige benoemingscommissie

Adjunct-auditeur bij de Hoge Raad voor de Justitie

Marcel Mignon

Effectief lid, Voorzitter Franstalige benoemingscommissie

Gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Luxemburg

Charles Charlier

Plaatsvervangend lid Franstalige benoemingscommissie

Gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Luik

Frédéric Georges

Effectief lid, Ondervoorzitter Franstalige benoemingscommissie

Hoogleraar faculteit rechtsgeleerdheid ULG

Boularbah Hakim

Plaatsvervangend lid Franstalige benoemingscommissie

Professor aan de faculteit Recht van de ULG.

Olivier Eggermont

Effectief lid, Secretaris Franstalige benoemingscommissie

Gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Henegouwen

Patrick Gielen

Plaatsvervangend lid Franstalige benoemingscommissie

Gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Brussel

Marc Schmitz

Effectief lid Franstalige benoemingscommissie

Gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Eupen

Eric Choquet

Plaatsvervangend lid Franstalige benoemingscommissie

Gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Namen

Anne Freson

Effectief lid Franstalige benoemingscommissie

Voorzitter emeritus van de Kamer van het hof van beroep van Luik

Serge Lipszyc

Plaatsvervangend lid Franstalige benoemingscommissie

Voorzitter Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke Orde

Françoise Foret

Effectief lid Franstalige benoemingscommissie

Advocaat aan de balie van Brussel

Kristof Roox

Plaatsvervangend lid Franstalige benoemingscommissie

Advocaat aan de balie van Brussel