vacante plaatsen juni 2016

14/02/2017 - 16:00 - Hoorzittingen kandidaat-gerechtsdeurwaarders

De hoorzittingen voor de 57 Nederlandstalige en 33 Franstalige kandidaat-gerechtsdeurwaarders vonden plaats in januari.

Momenteel buigen de benoemingscommissies zich over de deliberaties en het opstellen van de pv's. Meer informatie volgt.

04/01/2017 - 15:00 - Praktische informatie hoorzittingen kandidaat-gdw's

Op basis van de verkregen dossiers en de resultaten van de schriftelijke evaluatie hebben de benoemingscommissies een lijst van 78 te horen kandidaten opgesteld (zie bijlage).

17/12/2016 - 15:00 - Schriftelijke evaluatie kandidaat-gdw's

Na de oproep aan de kandidaten, werden er 391 kandidaturen ingediend bij de FOD Justitie (131 Franstalige& 260 Nederlandstalige). De adviezen van de procureurs des konings en van de arrondissementsraden werden vervolgens aangevraagd, conform art. 515 §2 Ger.W.

10/06/2016 - 14:45 - Vacante plaatsen gepubliceerd in B.S.

Er werden 19 vacante plaatsen voor titularis-gerechtsdeurwaarders gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 10 juni 2016:

Vlaanderen (10):