vacante plaatsen juni 2016

05/08/2019 - 12:45 - Vacante plaats J-C Bertrand (2016): nieuwe rangschikking

Geannuleerde benoeming vacante plaats gerechtsdeurwaarder Jean-Claude Bertrand – Franstalige Benoemingscommissie stuurt nieuwe rangschikking naar minister

18/08/2017 - 13:15 - Intrekking en rechtzetting benoemingsbesluiten, B.S. 18/08/2017

Vandaag, vrijdag 18 augustus 2017, verschenen de intrekkingen van de benoemingsbesluiten in het Belgisch Staatsblad. Het gaat hier om de koninklijke besluiten die 6 kandidaat-gerechtsdeurwaarders benoemden tot gerechtsdeurwaarder.

06/10/2017 - 09:30 - Proficiat aan de nieuw benoemde titularissen gerechtsdeurwaarders

Op 1 augustus 2017 is het koninklijk besluit van 18 juli 2017 voor de benoeming van 18 nieuwe titularis gerechtsdeurwaarders in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd (zie bijlage).

02/05/2017 - 16:00 - Benoeming titularis GDW (vacante plaatsen juni 2016) - procedure afgerond

In nauwe samenwerking met SAM-TES heeft de Nederlandstalige benoemingscommissie op dinsdag 2 mei 2017 de lijst met gerangschikte kandidaten per vacante plaats, alsook de gemotiveerde PV’s, overgemaakt aan de Minister van Justitie.

14/02/2017 - 16:00 - Hoorzittingen kandidaat-gerechtsdeurwaarders

De hoorzittingen voor de 57 Nederlandstalige en 33 Franstalige kandidaat-gerechtsdeurwaarders vonden plaats in januari.

Momenteel buigen de benoemingscommissies zich over de deliberaties en het opstellen van de pv's. Meer informatie volgt.

04/01/2017 - 15:00 - Praktische informatie hoorzittingen kandidaat-gdw's

Op basis van de verkregen dossiers en de resultaten van de schriftelijke evaluatie hebben de benoemingscommissies een lijst van 78 te horen kandidaten opgesteld (zie bijlage).

17/12/2016 - 15:00 - Schriftelijke evaluatie kandidaat-gdw's

Na de oproep aan de kandidaten, werden er 391 kandidaturen ingediend bij de FOD Justitie (131 Franstalige& 260 Nederlandstalige). De adviezen van de procureurs des konings en van de arrondissementsraden werden vervolgens aangevraagd, conform art. 515 §2 Ger.W.

10/06/2016 - 14:45 - Vacante plaatsen gepubliceerd in B.S.

Er werden 19 vacante plaatsen voor titularis-gerechtsdeurwaarders gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 10 juni 2016:

Vlaanderen (10):

14/04/2016 - 09:00 - Erratum vacante betrekkingen gerechtsdeurwaarders

Vacante betrekkingen - Erratum De bekendmaking van de openstaande plaatsen van gerechtsdeurwaarder, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 8 april 2016, pagina 23297, dient als nietig beschouwd te worden.