Benoemingsprocedure GDW - dossiers overgedragen aan de commissies

donderdag, maart 7, 2019 - 14:15

Op 6 maart heeft de FOD Justitie de 300 dossiers van de 137 aanvaarde kandidaten naar de benoemingscommissies gestuurd, solliciterend om een benoeming als gerechtsdeurwaarder.

In totaal werden 140 aanvragen ingediend voor de 13 vacante plaatsen in Wallonië, 127 aanvragen voor de 6 vacante plaatsen in Vlaanderen en 23 aanvragen voor de vacante plaatsen in Brussel.

De uitnodigingen voor de schriftelijke evaluatie van 16 maart werden op donderdag 7 maart door de benoemingscommissie voor gerechtsdeurwaarders, verstuurd (per aangetekende brief en e-mail).

Ter herinnering vindt u hier het informatieblad over de schriftelijke evaluatie, dat eind december 2018 op de website werd geplaatst.