Benoemingsprocedure GDW - stand van zaken

vrijdag, maart 1, 2019 - 15:00

Wat betreft de procedure voor de benoeming van de titularissen, heeft FOD Justitie de benoemingsdossiers nog niet doorgestuurd naar de benoemingscommissies (art. 515, § 3, C. jud.). Zolang deze dossiers niet door de benoemingscommies zijn ontvangen, kunnen er geen uitnodigingen voor de schriftelijke evaluatie van 16 maart worden verzonden.  De commissies hopen de bestanden in de komende uren te ontvangen, zodat de uitnodigingen in de loop van volgende week kunnen verstuurd worden (per aangetekende brief en e-mail).