Bepaling ivm nutteloze kosten IOS gepubliceerd in B.S.

dinsdag, januari 10, 2017 - 15:45

In potpourri 4 werd een bepaling ingevoerd betreffende het maken van nutteloze kosten (art. 81) die ook haar weerslag heeft mbt IOS.

Artikel 1017, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, vervangen bij de wet van 24 juni 1970, wordt aangevuld met de volgende zin: “Niettemin worden nutteloze kosten, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022, zelfs ambtshalve ten laste gelegd van de partij die ze foutief heeft veroorzaakt."

De Cassatierechtspraak hieromtrent wordt in artikel 1017 van het gerechtelijk wetboek ingeschreven. Het verdient derhalve aanbeveling om een advocaat-opdrachtgever die een onbetwiste geldvordering via dagvaarding wil innen, te wijzen op deze nieuwe wettelijke bepaling.