Beraadslaging benoeming kandidaat-gerechtsdeurwaarders

dinsdag, februari 27, 2018 - 16:30

De hoorzittingen voor de Nederlandstalige benoemingscommissie vonden plaats op zaterdag 6, 13, 20 en 27 januari en 2 februari 2018. De hoorzittingen voor de Franstalige benoemingscommissie vonden plaats op 6, 13 en 20 januari 2018. De hoorzitting van de verenigde benoemingscommissies voor de vacante plaatsen in het gerechtelijk arrondissement Brussel vond plaats op zaterdag 10 februari 2018. Na afloop van deze hoorzittingen gaat de benoemingscommissie over tot het opstellen van de rangschikking van de meest geschikte kandidaten. De pv’s zullen, onder voorbehoud, binnen de komende twee maanden worden overgemaakt aan de minister van Justitie.