Bespreking e-betekening in kamercommissie justitie

donderdag, maart 10, 2016 - 17:00

Op 1 & 2 maart 2016 zaten de leden van de kamercommissie justitie samen voor de bespreking van het potpourri III-wetsontwerp. Hierin is ook een luik over de betekening per elektronische wijze door gerechtsdeurwaarders opgenomen. 

De NKGB en het kenniscentrum hebben hierbij steeds het behoud van territorialiteit bepleit, dewelke ook integraal gehonoreerd wordt door het voorliggend ontwerp.

De NKGB staat in voor de ontwikkeling van een digitaal platform waarin alle betekeningen worden gecentraliseerd. Alle betrokken partijen (magistraten van de rechterlijke orde, de griffiers en de parketsecretarissen) kunnen de documenten op een beveiligde manier raadplegen. Tegelijk zal het platform de administratieve werklast verminderen door automatisch termijnen op te volgen en herinneringen uit te sturen. 

Uiteraard staan de NKGB en het kenniscentrum, als unieke vertegenwoordigers van onze beroepsgroep, paraat om de uitrol van de betekening per elektronische wijze te ondersteunen en vlot te laten verlopen.