Betekening in strafzaken

dinsdag, juli 28, 2015 - 10:30

De ministerraad besprak tijdens haar laatste samenkomst van 24 juli 2015 het ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van het tarief voor prestaties van gerechtsdeurwaarders in strafzaken op vordering van de gerechtelijke overheden. Hierbij werd beslist dat het ereloon van de betekening in strafzaken met 25 procent zal dalen. Dit kadert in de besparingen die justitieminister Koen Geens vooropstelt en waarin elke beroepsgroep haar verantwoordelijkheid dient op te nemen. Ook de gerechtsdeurwaarders scharen zich achter het toekomstbeeld van een performante, (kosten)- efficiënte en proactieve rechtsbedeling, die vertrouwen biedt aan de burgers en de ondernemers van dit land en hebben zich bijgevolg geëngageerd om een solide partner te zijn bij de uittekening en uitvoering van dit plan.

De ministerraad koppelt dit dossier binnen het jaar na inwerkingtreding van het KB aan een globale aanpak van de betekening in strafzaken. Dat omvat onder meer de uitrol van de databank van exploten en de elektronische betekening in strafzaken, waarin de NKGB als ‘trusted third party’ een centrale rol zal opnemen. Voorzitter van de NKGB Marc Brackeva: “Het vooruitzicht dat de NKGB haar centrale rol ten volle kan opnemen in de elektronische betekening geldt als de conditio sine qua non voor haar steun aan de justitieminister voor de eenmalige verlaging van het ereloon met 25 procent verbonden aan de betekening in strafzaken.”