Binnenkort ombudsman gerechtsdeurwaarders

vrijdag, oktober 6, 2017 - 12:00

De Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders (NKGB) veroordeelt elk ongeoorloofd gedrag van haar leden. "Gerechtsdeurwaarders die hun ambt onwaardig invullen, hebben geen excuus en schaden de eer van hun collega's", stelt de voorzitter van de NKGB Marc Brackeva. Na de invoering van een systematische controle op de derdenrekening en een verscherping van de tuchtregels komen er nieuwe proactieve maatregelen die het vertrouwen van justitie en de maatschappij in de diensten van de gerechtsdeurwaarder moeten versterken. Bovenaan de agenda staat de oprichting van een onafhankelijke ombudsman, waarbij elke burger terecht zal kunnen.

De NKGB betreurt dat er leden van haar korps zich niet gedragen volgens de regels van de deontologie en/of wetgeving. Daartoe heeft ze reeds een aantal maatregelen genomen, zoals de invoering van een versterkte controle op het beheer van de derdenrekeningen. Daarnaast werden ook de tuchtregels verstrengd, een permanente vorming opgestart en buigt een werkgroep zich over actualisering van de deontologische code. Om nog proactiever mogelijke inbreuken op eerbaar gedrag te vermijden, heeft ze echter een aantal instrumenten nodig waarvoor wetgevend initiatief vereist is. Daartoe heeft ze het kabinet van justitie een lijst van prioriteiten overgemaakt. De oprichting van de ombudsman is één van de maatregelen die het vertrouwen van justitie en maatschappij in de dienstverlening van de gerechtsdeurwaarders zal versterken en waarvan prioritair werk zal worden gemaakt.