Brainstorm 14/11: u was geweldig!

maandag, november 16, 2015 - 12:15

Afgelopen weekend organiseerde SAM-TES een brainstormsessie waarop een 40-tal gemotiveerde gerechtsdeurwaarders, kandidaat-gerechtsdeurwaarders en stagiairs aanwezig waren om te brainstormen over de toekomst van hun beroep. In de voormiddag legden Hugo Lamon (advocaat) en Tim Kusters (collections manager EDF Luminus) hen het vuur aan de schenen door een externe blik op het beroep te bieden.

In de namiddag zaten de deelnemers samen rond vier concrete thema’s: het imago van de gerechtsdeurwaarder, de beroepsorganisatie, de uitbreiding van bevoegdheden en digitalisering. Er kwamen heel wat voorstellen en ideeën uit de bus die zullen verwerkt worden in een visienota 2015-2020. Deze nota zal ter stemming voorgelegd worden op de algemene vergadering in 2016. We danken iedereen voor zijn/haar inbreng en kijken uit naar 28 november, wanneer we opnieuw samenkomen om de conclusies van de brainstorm te presenteren.