Brainstorm levert 20 concrete voorstellen op

woensdag, december 2, 2015 - 17:15

Tweemaal kwam een enthousiaste groep van gerechtsdeurwaarders, kandidaat-gerechtsdeurwaarders en stagiairs samen om te brainstormen over uw beroep. Opzet was om een concreet traject uit te tekenen voor de periode 2015-2020. Welke bakens dienen uitgezet te worden, waar wilt u als beroepsgroep staan en hoe kan dat concreet worden aangepakt?

Op zaterdag 14 en 28 november 2015 werd een geanimeerd en bij wijlen pittig debat gevoerd. Dat heeft heel wat goeds opgeleverd. Zo’n 20-tal concrete voorstellen werden weerhouden over volgende thema’s: imago, beroepsorganisatie, digitalisering en uitbreiding van bevoegdheden. Deze concrete voorstellen zullen nu in een visienota worden gegoten en vervolgens ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering van de NKGB op 18 maart 2016.

De foto's van 14 november kan u hier consulteren.