Profiel van het beroep

Aantal gerechtsdeurwaarders, kandidaat-gerechtsdeurwaarders en stagiairs in België

Aantal benoemingen

Aantal nieuwe stagiair-gerechtsdeurwaarders

Aantal gerechtsdeurwaarderskantoren in België

Verhouding mannen/vrouwen in het beroep in 2017

Taalregime op nationaal niveau in 2017

Gemiddelde leeftijd in 2017

Anciënniteit op nationaal niveau in 2017 : gerechtsdeurwaarders 

Anciënniteit op nationaal niveau in 2017 : kandidaat-gerechtsdeurwaarders 

Aantal gerechtsdeurwaarders per gerechtelijk arrondissement in 2017