CROS / IOS

03/07/2017 - 17:30 - 1 jaar CROS: een succes

Sinds juli 2016 is er een nieuwe invorderingsprocedure voor onbetwiste geldschulden in B2B-zaken. Hierdoor kunnen ondernemers buiten de rechtbank om onbetwiste onbetaalde facturen terugvorderen.

30/03/2017 - 11:30 - Brochure: snel & goedkoop onbetwiste B2B-schulden innen

22/06/2016 - 17:00 - Instructievideo werking CROS-platform

22/06/2016 - 17:00 - Publicatie CROS in BS

Op 22/06/16 werden de artikelen die de modaliteiten en inwerkingtreding van het CROS bepalen, in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd (zie bijlage). De procedure voor de inning van onbetwiste geldschulden in B2B-relatie zal vanaf 2 juli 2016 dan ook officieel in werking treden.

12/09/2016 - 11:00 - Onbetwiste B2B-schulden: VBO en kenniscentrum voor gerechtsdeurwaarders maken ondernemingen wegwijs in nieuwe procedure

Sinds 2 juli 2016 is er een nieuwe procedure voor de invordering van onbetwiste B2B-facturen van kracht.