De Inspecteur op Radio 2: betwiste facturen bij minnelijke invordering

dinsdag, juni 5, 2018 - 12:30

Het radio 2-programma “De inspecteur” zet de schijnwerpers op de praktijken van een televerkoopbedrijf, dat op de grijze lijst van de overheid staat omwille van frauduleuze handelspraktijken, en de vraag of een gerechtsdeurwaarder de onbetaalde facturen van een dergelijk omstreden bedrijf moet invorderen.

De voorzitter van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders zet de puntjes op de i: “Een gerechtsdeurwaarder kan wel degelijk weigeren om een opdracht tot invordering uit te voeren in de minnelijke fase. Hij  heeft ook geen monopolietaak noch ministerieplicht voor het minnelijk invorderen, het kan ook door advocaten of incassokantoren gebeuren.” Bovendien is elke gerechtsdeurwaarder gehouden aan de deontologische code.  Zo werden in  april 2017 de gerechtsdeurwaarders via een omzendbrief geïnformeerd met betrekking tot enkele basisprincipes over de minnelijke invordering waar ze zich aan dienen te houden. Hierin staat o.a. dat wanneer een gerechtsdeurwaarder merkt dat bij een bedrijf meerdere elementen opduiken die een knipperlichtfunctie hebben (zoals een nieuw bedrijf met een groot aantal vorderingen, een bedrijf met een hoofdzetel in het buitenland of een bedrijf dat enkel op afstand of aan de deur verkoopt) hij zich verder moet informeren bij het bedrijf zelf of andere instanties zoals de economische inspectie. Indien het manifest is dat het bedrijf gebruik maakt van misleidende of illegale praktijken, dient de gerechtsdeurwaarder de nodige terughoudendheid aan de dag te leggen of de opdracht zelfs te weigeren. Het is duidelijk voor de voorzitter dat het niet door de beugel kan dat gerechtsdeurwaarders het niet nauw nemen met de deontologische voorschriften: dergelijke uitwassen moeten worden geband.  

Voorts raadt de voorzitter consumenten, die zich geschaad voelen, aan om de factuur binnen de 15 dagen na de aanmaning te betwisten en hij wijst op de mogelijkheid om klacht in te dienen bij de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarder of de arrondissementskamer van uw woonplaats.

Meer info:

https://radio2.be/de-inspecteur/travel-club-express-verstuurt-onterecht-facturen-en-aanmaningen
https://radio2.be/de-inspecteur/brusselse-deurwaarder-op-de-vingers-getikt-voor-valse-invorderingen

Update: https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180611_03554981