De IOS-procedure: een evaluatie en analyse van de eerste 100.000 dossiers

vrijdag, november 13, 2020 - 11:00

De IOS-procedure: een evaluatie en analyse van de eerste 100.000 dossiers

In het Tijdschrift voor Insolventie- en Beslagrecht (TIBR volume 2020 nr. 2) heeft het Kenniscentrum een artikel geschreven, getiteld “De buitengerechtelijke procedure voor invordering van onbetwiste schulden (IOS): balans en perspectieven”. Het betreft een evaluatie van de IOS vanuit het oogpunt van de rechtspraak, rechtsleer en statistieken.

Sinds juli 2016 kunnen ondernemers inderdaad gebruik maken van de procedure tot invordering van onbetwiste schulden in B2B-relaties (business to business) om hun facturen te innen zonder de tussenkomst van de rechtbank. Na de context en het verloop van deze IOS-procedure te schetsen, geeft SAM-TES langs deze weg een analyse van de 100.000 eerste dossiers (tot april 2020) voor op basis van de resultaten waarover ze beschikt. Ook komen er enkele verbeterpunten en de vraag of een uitbreiding naar consumentenzaken al dan niet wenselijk is aan bod.

 

De IOS-procedure : een administratieve lastendaling van 21,9 miljoen euro per jaar

Het meetbureau van het Agentschap voor Administratieve Vereenvoudiging (DAV, Kanselarij van de Eerste Minister) berekende de impact van de IOS-procedure op de administratieve lasten van gerechtsdeurwaarders en ondernemingsrechtbanken.

Het Bureau berekende dat de IOS-procedure een jaarlijkse besparing op de administratieve lasten van 21,9 miljoen euro oplevert:

·        voor de gerechtsdeurwaarders gaat het over 7,3 miljoen euro (22,2%);

·        voor de ondernemingsrechtbanken betreft het 14,6 miljoen euro (66,8%).

 

U kan hier het rapport raadplegen: www.vereenvoudiging.be