Dossier informatisering bij justitie door De Juristenkrant

donderdag, maart 30, 2017 - 15:15

In de juristenkrant van 22 maart 2017 wordt de digitalisering binnen justitie uitgebreid onder de loep genomen. Ook de digitale toepassingen van de gerechtsdeurwaarders, zoals het CROS-platform, komen aan bod. In bijlage kan u het volledige artikel nalezen. Onderstaand een bloemlezing over de resultaten van de nieuwe procedure voor de inning van onbetwiste schuldvorderingen:

Voor de inning van onbetwiste schuldvorderingen ontwikkelden de gerechtsdeurwaarders de applicatie CROS (centraal register voor invordering van onbetwiste geldschulden). Uit cijfers die de minister ons voorlegde, blijkt dat op 28 februari 2017 een goede 13.000 dossiers werden gestart volgens de nieuwe procedure van de onbetwiste schuldvordering. In 8300 dossiers werd een aanmaning tot betalen betekend (86 procent van het totaal). De voorafgaande tussenkomst en bemiddeling van de gerechtsdeurwaarders lost 14 procent van de dossiers op. De betekening van de aanmaning leidt in 34 procent van de gevallen tot een betaling of een afbetalingsregeling, vooraleer een pv van niet-betwisting moet worden opgesteld. In 50 procent van de gevallen werd er een uitvoerbare titel opgesteld. In 257 dossiers werd de vordering betwist, dat is drie procent. Een uitbreiding van het systeem van onbetwiste schuldvorderingen naar particuliere schuldenaars is vooralsnog niet aan de orde, stelt de minister: ‘We zullen dit systeem eerst grondig evalueren, en daarna zien of het wordt uitgebreid.’

Jan De Meuter: ‘De resultaten zijn nu al beter dan vooropgesteld, en we zijn nog niet zo heel erg lang bezig. De kostprijs voor de schuldeiser is enorm gedaald, in plaats van drie exploten heeft hij er nu nog maar een nodig.’ Dat betekent ook minder inkomsten voor de gerechtsdeurwaarder zelf. ‘Op korte termijn heeft dat misschien een negatieve impact en daar heerst voorlopig nog wat ongerustheid over binnen de beroepsgroep, maar je wordt maatschappelijk wel relevanter. Op lange termijn is dat een groot voordeel. We stellen onszelf voortdurend de vraag hoe we onze rol als boodschapper van justitie nog beter kunnen spelen, wetende dat we voor sommige taken niet de enige speler zijn.’ De meerwaarde tegenover die andere spelers (denk aan De Post) ziet De Meuter dan vooral op het vlak van informeren van burgers, met de gerechtsdeurwaarder als bemiddelaar.

BijlageGrootte
PDF icon 20170324_informatisering_justitie_-_juristenkrant.pdf887.31 KB