"Een gerechtsdeurwaarder kan niet functioneren zonder een goede sociale reflex"

donderdag, juli 7, 2016 - 13:30

In het tijdschrift "de Gerechtsdeurwaarder" van de Nederlandse Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) wordt SAM-TES voorzitter Jan De Meuter aan het woord gelaten. Hij heeft het onder andere over de oprichting van SAM-TES en haar verwezenlijkingen:

"SAM-TES is in de eerste plaats een aanspreekpunt voor de ruim 1.100 Belgische stagiairs, kandidaat-en titularis-gerechtsdeurwaarders die wij een optimale ondersteuning en dienstverlening trachten te bieden bij de uitoefening van hun maatschappelijke taak. Zo hebben wij er bijvoorbeeld voor gezorgd dat gerechtsdeurwaarders toegang hebben gekregen tot het Centraal Register van Huwelijksovereenkomsten. Ook hebben wij vrijstelling van btw verkregen voor gerechtsdeurwaarders die pro deo-opdrachten doen. Tevens doen we diverse pilotprojecten op het gebied van IT en digitalisering, veelal in nauwe samenwerking met andere ketenpartners. 

Daarnaast vormen we de verbinding tussen de gerechtsdeurwaarders en partners zoals de politiek, de federale overheidsdiensten justitie en financiën, de andere juridische beroepsgroepen, overheidsinstellingen en sociaaleconomische organisaties, onder meer op het terrein van armoedebestrijding. En tot slot zien wij het als onze opdracht om jonge stagiair- en kandidaat-gerechtsdeurwaarders evenals net benoemde gerechtsdeurwaarders te overtuigen van en te sensibiliseren voor hun sociale taak. Een gerechtsdeurwaarder kan namelijk niet functioneren zonder goede sociale reflex. We willen duidelijk maken dat de gerechtsdeurwaarder niet de boze boeman is waar de buitenwereld hem vaak voor aanziet, maar een immens belangrijke sociale en bemiddelende rol speelt in het maatschappelijk verkeer. En dat is een niet aflatende inspanning."

Daarnaast wordt in het interview ook ingegaan op het Centraal Bestand van Berichten (CBB), waarmee de beroepsgroep volgens Jan De Meuter als een feniks uit haar as herrees. U kan het volledige interview lezen in de bijlage. 

BijlageGrootte
PDF icon 20160701_als_een_feniks_uit_de_as_-_interview_jdm_in_gdw_nl_2016_nr_2.pdf4.49 MB