Een nieuwe wijze van betekening aan de procureur des Konings vanaf 1 oktober 2020

vrijdag, augustus 28, 2020 - 11:45

De wet van 31 juli 2020 houdende diverse  dringende bepalingen inzake justitie (BS 7 augustus 2020) voert een nieuwe wijze van betekening in voor drie specifieke gevallen, met name wanneer het materieel onmogelijk is om te betekenen aan de woon- of verblijfplaats (art. 38, § 2 Ger.W.), wanneer er geen sprake is van een gekende woon- of verblijfplaats in België of het buitenland (art. 40, tweede lid Ger.W.) of wanneer een vennootschap in vereffening is maar zonder vereffenaar (art 42, 7° Ger.W.) 

Vanaf 1 oktober 2020 treedt deze bepaling effectief in voege.

Dat wil concreet zeggen dat de betekening aan het parket vanaf oktober 2020 in bovenstaande hypotheses wordt vervangen door het opladen van het exploot in het Register van gedematerialiseerde authentieke akten van gerechtsdeurwaarders (CREA - artikel 32quater/2 Ger.W.). Deze oplading geldt als de betekening van de akte. Het register zal na de oplading/de betekening van het exploot automatisch een bericht van betekening zenden aan de bevoegde Procureur des Konings en het Rijksregister.

Deze betekeningswijze en de automatische classificatie en verwerking van de akten drukken de werklast van  het Openbaar Ministerie. Daarnaast biedt de weggelegde rol voor de diensten van het Rijksregister een extra kans dat de betekende persoon wel degelijk kan worden bereikt. 

Tot slot, de betekening op elektronische wijze wordt steeds aanbevolen (zeker in  de context van covid-19.) en werd door de wetgever ook bij voorrang aangeduid voor de (overige) betekeningen aan het parket. Lees hier meer over de elektronische betekening.

BijlageGrootte
PDF icon 20200812_bs_wet_31_juli_2020_potpourri_hfdst_9_-_via_oplading_crea.pdf10.29 MB