Einde moratoria 2.0, reactie van de gerechtsdeurwaarders: “geen business as usual, wél maatwerk”

vrijdag, januari 29, 2021 - 15:45

Al voor de officiële einddatum van de moratoria 2.0 (lopende van 24/12/2020 tot en met 31/01/2021), werd bekendgemaakt dat deze niet zullen worden verlengd.

“Na maanden werken op halve kracht, zorgt dit vanzelfsprekend voor een golf van opluchting binnen de beroepsgroep van de gerechtsdeurwaarders”, reageert de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders (NKGB), maar ze plaatst er wel een belangrijke kanttekening bij: “De stopzetting van de moratoria impliceert niet dat we vanaf 1 februari 2021 terugkeren naar business as usual. Gezien de huidige gezondheidssituatie nog steeds precair van aard is, zullen we uiterst behoedzaam en binnen de opgelegde sanitaire maatregelen onze werkzaamheden opstarten.” Vanuit de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders zullen we bijgevolg onze leden opnieuw aansturen om alle sanitaire maatregelen nauwgezet in acht te nemen.

De echte uitdaging ligt namelijk ergens anders. Door de diverse moratoria van het afgelopen jaar, is het volume uitvoeringsdossiers sterk toegenomen. Als gerechtsdeurwaarders dienen wij daarom nu meer dan ooit minutieus en gecontroleerd te werk te gaan. Het is bijgevolg van belang om elk dossier individueel te behandelen, waarbij we rekening houden met zowel de noden van de schuldeiser als met de soms financieel precaire situatie van de schuldenaar, alsook met de meest getroffen sectoren (zoals horeca en de evenementensector)  om zo tot een oplossing te komen die alle partijen ten goede komen.

 "Wij zullen als beroepsgroep deze uitdaging aangaan en bewijzen dat we een cruciale rol kunnen spelen in de relance, in het belang van ieder", besluit de NKGB.