Elke uithuiszetting is er één te veel.

dinsdag, januari 26, 2016 - 16:30

Eerder verscheen in de pers dat uit een onderzoek van de KULeuven zou blijken dat er elke week 80 tot 250 mensen uit hun huis worden gezet in Vlaanderen. Als een belangrijke oorzaak daarvan worden huurschulden aangehaald.

Het kenniscentrum kan deze cijfers niet bevestigen, gezien het op dit moment geen cijfers voorhanden heeft over het totale aantal uithuiszettingen. Evenwel leert de ervaring van gerechtsdeurwaarders dat er wel degelijk veel gezinnen kampen met huurschulden, maar dat door de bemiddeling van een gerechtsdeurwaarder een effectieve uithuiszetting vaak kan worden vermeden.

Belangrijk om te onderstrepen is dat een uithuiszetting de allerlaatste stap is in een lang proces van bemiddelen en zoeken naar oplossingen, een rol die een gerechtsdeurwaarder sinds het nieuwe statuut ten volle kan spelen. 

Concreet gaat de procedure als volgt: als een gerechtsdeurwaarder de opdracht krijgt om iemand uit huis te zetten, brengt deze het OCMW hiervan op de hoogte. Het OCMW is wettelijk verplicht om bijstand te verlenen. Ook de huurder wordt hiervan geïnformeerd door de betrokken gerechtsdeurwaarder. Heel wat uithuiszettingen worden dan ook niet uitgevoerd, omdat er na de tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder een oplossing gevonden werd.

Conclusie is en blijft dat elk dossier waarbij een uithuiszetting wordt vermeden een succes is. Zowel voor de verhuurder, de huurder als de gerechtsdeurwaarder.