Erkenningscommissie permanente vorming

Publicatie KB aantal uren permanente vorming

Het koninklijk besluit van 20 januari 2015 tot bepaling van het aantal uren permanente vorming relevant voor de uitoefening van het beroep van gerechtsdeurwaarders - zoals bedoeld in art 511, § 4, eerste lid, en 555/1, 5° Ger.W. - is op 24 februari 2015 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Goedkeuring intern reglement

De algemene vergadering van de Nationale kamer van gerechtsdeurwaarders heeft een reglement permanente vorming goedgekeurd die deze verplichting omzet in de praktijk. Gerechtsdeurwaarders en kandidaat-gerechtsdeurwaarders dienen minimum 25 punten permanente vorming te behalen binnen een periode van 2 jaar. Stagiairs moeten 30 punten behalen.

Erkenningscommissie

Deze commissie bestaat overeenkomstig artikel 4.2. van het intern reglement uit de volgende personen:

  • Philippe Willems (gerechtsdeurwaarder NL, voorzitter erkenningscommissie, aangewezen door het directiecomité)
  • Stephen Vynck (kandidaat-gerechtsdeurwaarder NL, aangewezen door de raad van bestuur van SAM-TES)
  • Harry Cailliau (gerechtsdeurwaarder NL, gekozen door de algemene vergadering van de Nationale Kamer)
  • Eric De Belder (gerechtsdeurwaarder NL, gekozen door de algemene vergadering van de Nationale Kamer)
  • Barbara Meirsschaut (kandidaat- gerechtsdeurwaarder NL, gekozen door de algemene vergadering van de Nationale Kamer)
  • François-Michel Huwart (gerechtsdeurwaarder FR, gekozen door de algemene vergadering van de Nationale Kamer)
  • Axel de Donnea (gerechtsdeurwaarder FR, gekozen door de algemene vergadering van de Nationale Kamer)
  • Philippe Grumbers (kandidaat-gerechtsdeurwaarder FR, gekozen door de algemene vergadering van de Nationale Kamer)