Erkenningscommissie permanente vorming

Publicatie KB aantal uren permanente vorming

Het koninklijk besluit van 20 januari 2015 tot bepaling van het aantal uren permanente vorming relevant voor de uitoefening van het beroep van gerechtsdeurwaarders - zoals bedoeld in art 511, § 4, eerste lid, en 555/1, 5° Ger.W. - is op 24 februari 2015 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Goedkeuring intern reglement

De algemene vergadering van de Nationale kamer van gerechtsdeurwaarders heeft een reglement permanente vorming goedgekeurd die deze verplichting omzet in de praktijk. Gerechtsdeurwaarders en kandidaat-gerechtsdeurwaarders dienen minimum 15 uren permanente vorming te volgen binnen een periode van 2 jaar. Stagiairs moeten 30 uren volgen.

Erkenningscommissie

Tijdens de algemene vergadering van de Nationale kamer van gerechtsdeurwaarders op 27 maart 2015 werd de erkenningscommissie, gelast met het toekennen van de punten voor de permanente vorming, samengesteld.

Deze commissie bestaat overeenkomstig artikel 4.2. van het intern reglement uit de volgende personen:

  • Ann Borremans (gerechtsdeurwaarder NL)
  • Patrick Hendrix (gerechtsdeurwaarder NL)
  • Pierre Tefnin (gerechtsdeurwaarder FR)
  • Jean Vleugels (gerechtsdeurwaarder FR)
  • Pascal Lombardi (kandidaat-gerechtsdeurwaarder NL)
  • François-Michel Huwart (kandidaat-gerechtsdeurwaarder FR)
  • Dries Storme (afgevaardigde SAM-TES)