Frauduleuze e-mails van gerechtsdeurwaarders in omloop!

donderdag, september 24, 2020 - 11:00

Er is een mail in omloop, afkomstig van een zogenaamde gerechtsdeurwaarder, waarin wordt gedreigd met beslag te leggen indien een openstaande som niet wordt betaald. De Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders (NKGB) waarschuwt dat deze mail vals is. Er zijn trouwens ook geen gerechtsdeurwaarders met de naam “Lucas Jacobs” en “Johan Peeters” lid van de NKGB. We raden de burgers die een dergelijke valse mail hebben ontvangen aan om zeker niet te betalen. Het gaat hier over een flagrante poging van oplichting. We vragen ook om er melding van te maken bij het nationaal meldpunt https://meldpunt.belgie.be/meldpunt/ ) of klacht in te dienen bij de politie.

De NKGB krijgt helaas wel vaker te maken met berichten van valse gerechtsdeurwaarders. Dat kan gaan om brieven, e-mails, telefoons tot zelfs bezoeken van een ‘valse’ gerechtsdeurwaarder. Vandaar dat ze systematisch de burgers waarschuwt voor dergelijke fraudeurs op haar website www.gerechtsdeurwaarders.be en, indien mogelijk, via de media.

Deze week kreeg de NKGB 100-den verontruste burgers aan de lijn of werd ze op de hoogte gebracht via e-mail betreffende een bericht dat ze ontvingen waarin ze werden aangemaand om een “openstaande” factuur te betalen. Indien ze niet betalen, zou beslag volgen. De NKGB stelt duidelijk dat het hier gaat over een frauduleuze mail afkomstig van zogenaamde gerechtsdeurwaarders. De personen “Lucas Jacobs” en “Johan Peeters” maken geen deel uit van het Belgische korps van gerechtsdeurwaarders. Het gaat hier om niks minder en niks meer dan een poging tot oplichting. De betrokken burgers moeten dus ook niet de openstaande som te betalen. Wie desondanks al heeft betaald, dient klacht in te dienen bij de politie.

De NKGB geeft hieronder een aantal vuistregels mee die burgers kunnen gebruiken om de echtheid van een brief of e-mail te verifiëren.

  1. De NKGB als beroepsinstantie zal zelf nooit invorderingsprocedures tegen burgers opstarten.
  2. U kan gecontacteerd worden door zowel een gerechtsdeurwaarder en een kandidaat-gerechtsdeurwaarder, die optreedt in naam van de gerechtsdeurwaarder. Twijfelt u echter of deze persoon wel degelijk het ambt van (kandidaat-) gerechtsdeurwaarder in België mag uitoefenen, dan kan u dat checken op de website www.gerechtsdeurwaarder.be via de knop “zoek uw gerechtsdeurwaarder”.
  3. Op de startpagina van deze website vindt u ook steeds de meldingen van eerdere frauduleuze e-mails of brieven, waarvan wij op de hoogte zijn.
  4. Check of een e-mail of een brief van een (kandidaat-)gerechtsdeurwaarder de naam van de (kandidaat-)gerechtsdeurwaarder en zijn contactgegevens alsook de betrokken schuld vermeldt. Dat is cruciale informatie die in authentieke correspondentie standaard is.
  5. Indien er wordt gevraagd om te betalen op een buitenlandse rekening betaal niet. Elke Belgische gerechtsdeurwaarder moet immers een Belgisch rekeningnummer hebben om betalingen op te ontvangen. Als u twijfelt aan de brief of e-mail die u ontving, kan u aan de hand van het opgegeven rekeningnummer nagaan of de bankrekening in België of in het buitenland werd geopend. Een Belgisch IBAN-bankrekeningnummer begint altijd met BE.
  6. Let op met de vermelding van buitenlandse instanties die wanbetalers registreren. Het heeft immers geen enkel nut dat een Belgische gerechtsdeurwaarder een Belgische burger zou laten inschrijven bij een Nederlandse instantie.
  7. Officiële documenten, zoals een dwangbevel, worden nooit per e-mail verstuurd aan particulieren. Deze geeft een gerechtsdeurwaarder steeds aan u thuis af. Bent u niet thuis, dan laat hij een bericht voor u achter. Na een dwangbevel volgt overigens nooit zomaar een openbare verkoop, wat in deze mail foutief wordt beweerd.
  8. 8.    Tot slot: wordt u geconfronteerd met een frauduleuze e-mail of brief, kan u dat melden aan het nationaal meldpunt: https://meldpunt.belgie.be/meldpunt/ . U kan ook klacht indienen bij de politie. Gelieve ook de NKGB zelf te verwittigen van dergelijke frauduleuze praktijken op info@nkgb-cnhb.be, zodat we zowel de eigen beroepsgroep als ook de overige burgers hiervan kunnen informeren.