Gerechtsdeurwaarders bezorgd over privatisering politietaken

donderdag, december 11, 2014 - 19:00

Vandaag bericht de Persgroep dat de federale regering bepaalde ‘niet-kerntaken’ wil uitbesteden aan privé-bewakingsfirma’s. In een recent ingediend wetsvoorstel worden deze taken opgesomd, waaronder ook de begeleiding van gerechtsdeurwaarders. “Met de regelmaat van de klok duikt het idee op om bewakingsagenten mee op pad te sturen met gerechtsdeurwaarders”, zegt Dries Storme, directeur van het kenniscentrum voor gerechtsdeurwaarders. “Maar dit is volgens ons een piste die enkel maar kan leiden tot rechtsonzekerheid en een groter kostenplaatje voor gezinnen en bedrijven.”

Op basis van het Gerechtelijk Wetboek en de wet op het Politieambt verleent de politie bijstand aan gerechtsdeurwaarders als zij daartoe gevorderd wordt. Gerechtsdeurwaarders moeten in een aantal situaties, zoals bij het betreden van een woning als de bewoner afwezig is, verplicht gebruik maken van deze begeleiding. Daarnaast doen ze beroep op politiebijstand als ze het risico op problemen of geweld hoog inschatten.

Vrees voor cowboytoestanden

De gebruikte argumenten om bijstand van gerechtsdeurwaarders door bewakingsagenten te rechtvaardigen, namelijk werkdrukvermindering en kostenefficiëntie gaan volgens Dries Storme maar gedeeltelijk op en vooral, ze gaan aan de essentie voorbij. Politieagenten zijn immers beëdigde ambtenaren en dus gemachtigd om tussen te komen in geval van agressie. “Denk maar aan situaties waarin gerechtsdeurwaarders worden geconfronteerd met illegale praktijken zoals cannabisplantages of gevallen van kinderverwaarlozing. Op dat moment heeft een politieagent de legitimatie om tussen te komen en verdere stappen te ondernemen, een bewakingsagent heeft dat niet.”

Bovendien hebben politieagenten een opleiding achter de rug, ook op het vlak van geweldbeheersing zodat geweld maximaal kan vermeden worden, moeten ze zich houden aan een duidelijke deontologieen zijn ze onderworpen aan disciplinaire controle.

Precies om vraag en politiecapaciteit beter op elkaar af te stemmen, wordt intensief overleg gepleegd tussende federale en lokale politieen de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders.

Volgende week volgt een vergaderingmet het coördinatiecomité van de geïntegreerde politie met als doel een duurzame oplossing te vindendie zowel het algemeen belang als dat van de politiediensten dient.

Meer info:
Sylvie Vanmaele, communicatieverantwoordelijke
Juridisch maatschappelijk kenniscentrum voor gerechtsdeurwaarders vzw
SAM-TES
tel: 0032 (0) 2 533 98 04
gsm: 0032 (0) 477 54 94 55
sylvie.vanmaele@sam-tes.be