Gerechtsdeurwaarders: geen blinde opstart van uitvoeringsdossiers. Elk dossier individueel bekijken en bemiddelen zijn de leidraden.

dinsdag, juni 16, 2020 - 14:45

Het is een goede zaak dat de moratoria worden opgeheven, stellen de gerechtsdeurwaarders. Deze maatregelen boden enkel een schijnzekerheid tegen de financiële impact van een wijd verspreide verlammende werking op het maatschappelijk en economisch leven. Op het moment dat deze mechanismen het evenwicht tussen de rechten en plichten van burgers en bedrijven onder druk zetten en de - ondertussen ingezette - doorstart van het economische leven belemmeren, is het logisch om de moratoria stop te zetten. Een verder uitstel dreigt de schuldopstapeling van de mensen met schulden nog meer in de problemen te brengen, en ook schuldeisers dreigen problemen krijgen als zij niet worden betaald. De schuldeisers van vandaag mogen niet de schuldenaars worden van morgen.

Maar dezelfde voorzichtigheid moet men nu ook aan de dag leggen. De moratoria abrupt - van vandaag op morgen - stopzetten, zonder vangnet of zachte overgang voor mensen die tijdelijk in financieel onweer verkeren, is geen constructieve piste. We kunnen niet blind en aan een razend tempo uitvoeringsdossiers aanvatten of verderzetten. Gerechtsdeurwaarders moeten hun opdracht kunnen uitvoeren, namelijk binnen de specifieke context van elk dossier de best passende uitvoering zoeken onder meer via bemiddeling en via afbetalingsplannen, rekening houdend met de financiële draagkracht van de schuldenaar en de gevolgen van de huidige crisis.