Gerechtsdeurwaarders presenteren jaarverslag 2014

donderdag, juni 11, 2015 - 15:30

2014 was een grand cru-jaar voor de gerechtsdeurwaarders. Een vernieuwd statuut, een versterkte focus op hun maatschappelijke rol en kwaliteitsvolle dienstverlening én de oprichting van het kenniscentrum SAM-TES zetten de gerechtsdeurwaarders eens te meer op de kaart. “Bovendien hebben we met onze positie als koploper op de digitale snelweg de hefbomen naar de toekomst in handen.” zegt Marc Brackeva, voorzitter van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders (NKGB).

De NKGB zal samen met het kenniscentrum, de Conferentie van de Vlaamse Gerechtsdeurwaarders, de Union Francophone des Huissiers de Justice en de Nationale Vereniging van Kandidaat-Gerechtsdeurwaarders en Stagiairs de rol van digitale katalysator en maatschappelijk betrokken justitie-actor verder op zich nemen in verschillende dossiers zoals de e-betekening, de uitbreiding van het CBB[1] en een meer efficiënte toegang tot het kadaster en het bankenregister. Het zijn toekomstgerichte en maatschappelijke projecten waaronder de NKGB voluit haar schouders wil zetten. 

Modernisering, de sleutel tot vooruitgang
Door de vinger aan de pols te houden slagen de gerechtsdeurwaarders erin actueel te blijven. De nieuwe benoemingsprocedure en een vernieuwd tuchtrecht zorgt voor een objectivering van het statuut en garandeert een kwalitatieve dienstverlening. De NKGB gaat actief de dialoog aan met de samenleving om de gerechtsdeurwaarder positief in de kijker te zetten en te werken aan een hernieuwde vertrouwensband tussen justitie en de burger.

Meer vrouwen
De eerste editie van het vergelijkend examen voor kandidaat-gerechtsdeurwaarders levert een slaagpercentage van 29,6% Franstaligen en 12,5% Nederlandstaligen op. Opvallende vaststelling is dat het beroep van gerechtsdeurwaarder steeds vrouwelijker wordt. Van de deelnemers zijn 75% Nederlandstalige vrouwen en 50% Franstalige vrouwen.

Sleutelcijfers 2014
-In België zijn 556 gerechtsdeurwaarders (waarvan 15% vrouwen) werkzaam in 325 kantoren;
-Er werd door de deurwaarders in totaal 363.570.523 EUR aan directe belastingen en BTW geïnd via het geïnformatiseerd betalingssysteem

Noot voor de redactie
De Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders van België (NKGB) vertegenwoordigt niet alleen de gerechtsdeurwaarders, maar sinds 1 februari 2014 ook de kandidaat-gerechtsdeurwaarders.
Zij heeft tot taak om de eenvormigheid van de werkmethodes, het tarief, de deontologie en de tuchtprocedures voor het beroep te bewaren. Zij informeert het beroep, voorziet haar leden van een permanente vorming, en tegelijk vertegenwoordigt zij het beroep ten aanzien van de overheidsinstanties en de burgers.

Contact voor de pers:
Juridisch maatschappelijk kenniscentrum voor gerechtsdeurwaarders vzw
Sylvie Vanmaele
sylvie.vanmaele@sam-tes.be
0477 54 94 55

Om een geprint exemplaar van het jaarverslag 2014 te ontvangen, mailt u naar info@nkgb-cnhb.be.
------------------------------------------------------------

[1] CBB: Het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest